Visie Stichting Kasba

Stichting Kasba komt voort uit de band Kasba. Kasba maakt Noord-Afrikaanse muziek met westerse invloed. De band bestaat uit Nederlanders en Marokkanen. Echte muzikanten die de muziek een warm hart toedragen en die graag samenwerken met artiesten en organisaties uit verschillende culturen en landen.  Stichting Kasba zal zich inzetten voor verspreiding en professionalisering van Marokkaanse muziek en cultuur in Nederland, gericht op samenwerking en verrijking van de (muziek) cultuur in Nederland.

Stichting Kasba initieert en organiseert. Ze richt zich op het realiseren van muziekprojecten, studioopnamens, workshops, cursussen en voorstellingen. Dit doet stichting Kasba met andere artiesten, podia, culturele instellingen en theaters. Stichting kasba richt zich op de jongeren. Marokkaanse jongeren en niet-Marokkaanse jongeren. Door het stimuleren van creativiteit en het laten samenwerken van verschillende partijen in de muziekprojecten van Kasba wordt de culturele diversiteit van ons land toegankelijk voor iedereen.

Cultuur is niet wit
In de grote Nederlandse steden is het aantal allochtone jongeren veelal hoger dan het aantal autochtone jongeren. Zowel in sociaal als cultureel opzicht sluit het beleid van de overheden niet altijd goed bij de behoeften van de werkelijke doelgroep aan. De programmering van culturele activiteiten is voornamelijk gericht op autochtone jongeren. Niet uit kwade wil. Vaak weten overheden en instellingen niet goed hoe de allochtone groepen te benaderen/ bedienen. Daar ziet StichtingKasba een grote rol voor zichzelf. Stichting Kasba zoekt partners die zich willen inspannen om op de behoeften van de nieuwe doelgroepen in onze samenleving in te springen en activiteiten met een nieuw karakter te ontwikkelen.

Over grenzen heen
Naast de activiteiten die Stichting Kasba in Nederland wil organiseren zijn er ook activiteiten met een internationaal karakter. Stichting Kasba werkt graag samen met artiesten en organisaties die over grenzen heen kijken en open staan voor anderen.  Stichting Kasba wil met haar activiteiten mensen uit andere landen bereiken en met deze mensen samenwerken. 

Mogelijkheden in plaats van problemen
Veel beleids-initiatieven zijn probleemgerelateerd en worden met name vanuit het licht van de sociale problemen met Marokkaanse jongeren opgestart. Stichting Kasba wil juist een kans geven aan jongeren met een positieve ’drive’ om projecten te starten en dingen te realiseren. Zelfverantwoordelijkheid, ondernemersgeest en creativiteit moeten ondersteund worden. En daar moeten kansen voor gecreëerd worden. Rolvoorbeelden werken beter dan afwijzingen. Dus denkt Stichting Kasba vanuit mogelijkheden. Niet vanuit problemen.

Durvers, denkers en doeners
Stichting Kasba verzamelt personen en organisaties om zich heen die zich kunnen vinden in de plannen en de visie. Stichting Kasba geeft de ruimte aan positieve mensen en organisaties met ideeën en plannen en werkt graag met deze mensen samen om projecten te realiseren. Het netwerk van de Band Kasba wat bestaat uit, artiesten, politici en media op nationaal en internationaal niveau.